2021-12-22 15:04:42

Poziv za predupis djece u 1.r. OŠ za šk. god. 2022./2023.

Poziv za predupis djece u 1.r. OŠ za šk. god. 2022./2023.
 

P  O  Z  I  V
za predupis djece u prvi razred
osnovne škole

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) 

p  o  z  i  v  a  j  u      s  e

roditelji/skrbnici djece, kojima je prebivalište na području Grada Labina, Općina Barban, Raša, Kršan, Marčana, Pićan, Sveta Nedjelja i Svetvinčenat, da  predupišu djecu koja do 1. travnja 2022. godine imaju navršenih šest godina života, kao i djecu kojoj je za školsku godinu 2021./2022. odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici, radi evidentiranja polaznika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2022/2023.

Vrijeme predupisa:  26., 27. i 28. siječanj 2022. godine
od  8 – 12 sati

 


Osnovna škola Juršići