2020-10-26 14:43:26

Obrane masline

Učenici 5. i 8. razreda, 23. listopada 2020. g., obrali su masline u školskom masliniku. Naših sedam mladih stabala rodilo je 12 kg plodova koje smo zamijenili za ulje kojim ćemo obogatiti jela u školskoj kuhinji za naše učenike.

 


Osnovna škola Juršići